Etkinlik Çağrısı

Değerli Araştırmacılar,

6. Türkiye Robotbilim Konferansı (ToRK 2021), 26-28 Temmuz 2021’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünce çevrimiçi olarak düzenlenecektir. ToRK 2021’de bildiri sunumu olmayacaktır. Çalıştay, doktora öğrenci sunumu, akademik proje sunumu ile sektöre yönelik etkinlikler ile ilgili çağrı detayları bu sayfada duyurulmaktadır. Çağrı dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Çalıştaylar

Çalıştay düzenlemek isteyen araştırmacıların önerilerin PDF formatında ilgili tarihe kadar tork2021@iyte.edu.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir. Önerilerinizde aşağıdaki şablonu kullanınız:

1. Etkinlik başlığı
2. Düzenleyicilerin bilgileri: ad soyad, kurum, adres, telefon, e-posta adresi
3. Süre (1,5 ya da 2 saatlik seanslar planlanmıştır)
4. Etkinlik özeti ve varsa web sayfası
5. Etkinlik içeriği: Planlanan program, davetli konuşmacılar varsa listesi, tahmini katılımcı profili ve sayısı.

Doktora Öğrenci Sunumları

Etkinliğin 2. gününda (27 Temmuz Salı) 15:00-17:00 arasında Doktora Öğrenci Sunumları Oturumu yapılacaktır. Bu sunumların amacı özellikle tezinin ilk aşamalarında olan doktora öğrencilerin tez konusu hakkında paylaşım yapmaları ve ilgili alanda çalışan akademisyen ve araştırmacılardan geri bildirim almalarıdır. Bu sunumlar ile robotbilim konusunda yapılan doktora çalışmaları hakkında katılımcılar bilgi sahibi olacak ve olası işbirliklerinin temelinin atılması sağlanacaktır.

Detaylı oturum programı tüm başvurular alındıktan sonra duyurulacaktır. Başvuru sayısına göre paralel oturumlar düzenlenebilir. Kısa sunum içeriğinde tez konusu, çalışma alanında dünyadaki mevcut durum ve tez ile çözülmesi planlanan problem(ler) ile çözüm yöntemi önerisinin 4-5 sunum sayfasında özetlenmesi beklenmektedir. Sunumlar sonrasında konu katılımcılar arasında tartışmaya açılacaktır.

Doktora Öğrenci Sunumları Oturumunu İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özuysal koordine etmektedir. Doktora tezinin ilk aşamalarında olan öğrencilerin aşağıdaki detayları son katılım tarihine kadar mustafaozuysal@iyte.edu.tr ve tork2021@iyte.edu.tr adreslerine e-posta ile göndermesi gerekmektedir:

Doktora Öğrencisinin

Adı-Soyadı:

Üniversitesi:

Bölümü:

Danışman (ve varsa eş-danışman) adı:

Tez konusu:

Tez Öneri Savunma Sınavına girdiniz mi?

(Varsa) Tezi destekleyen kuruluş(lar):

Akademik Proje Sunumları

Etkinliğin 3. gününda (28 Temmuz Çarşamba) 09:00 – 10:30 arasında Akademik Proje Sunumları Oturumu yapılacaktır. Bu sunumların amacı üniversitelerimizde yürütülen TÜBİTAK, AB, v.s. destekli projeler ile ilgili paylaşım yapılması, ilgili alanlarda çalışan katılımcılar ile tartışma ortamı oluşturulması ve olası işbirliklerinin temelinin atılmasıdır. Sunumlara üniversite mensuplarının yanı sıra özel sektör temsilcileri de katılacak olup bu otumun hemen sonrasında Sektör Panelleri ve Üniversite-Akademi İşbirliği Etkinliği düzenlenecektir.

Detaylı oturum programı tüm başvurular alındıktan sonra duyurulacaktır. Başvuru sayısına göre paralel oturumlar düzenlenebilir. Kısa sunum içeriğinde proje konusu, çalışma alanında dünyadaki mevcut durum, proje ile çözülmesi planlanan problem(ler) ile çözüm yöntemi ve projenin mevcut durumunun 4-5 sunum sayfasında özetlenmesi beklenmektedir. Sunumlar sonrasında konu katılımcılar arasında tartışmaya açılacaktır.

Akademik Proje Sunumları Oturumunda sunum yapmak isteyen akademisyenlerin aşağıdaki detayları son katılım tarihine kadar tork2021@iyte.edu.tr adreslerine e-posta ile göndermesi gerekmektedir:

Proje Adı:

Proje Destek Kuruluşu ve Numarası:

Yürütücü/Katılımcı Üniversite(ler) ve Bölüm(leri):

Sunum Yapacak Araştırmacı(lar):

Proje Özeti (azami 200 kelime):

Proje Görseli (min 600 x 600 piksel)

Sektöre Yönelik Etkinlikler

ToRK 2021’in son gününde, çeşitli öbek robotbilim uygulama alanlarında faaliyet gösteren firmaların katılımıyla düzenlenen paneller, endüstri-akademi işbirliği etkinliği ve çeşitli davetli kurumların sunum yapacakları bir oturum düzenlenecektir. Endüstri panelleri için belirlenen konular şu şekildedir:

1) Eğitimde robotlar (simülatörler, eğitim robotları, haptik sistemler, vs.)

2) Endüstriyel robotlar / kobotlar (insan-robot etkileşimi, robot yazılımı, vs.)

3) Hizmet robotları (medikal robotlar,  sosyal robotbilim, biyolojik ilhamlı robotlar, arama-kurtarma robotları, vs.)

4) İnsansız araç platformları (bacaklı lokomasyon, çoklu robot sistemleri, deniz robotları, hava robotları, insansız araçlar, robotlarda görme ve algılama, robot işletim sistemleri, vs.)

Bu etkinlikler Teknopark İzmir tarafından düzenlenecek olup firma panelleri ve endüstri-akademi işbirliği etkinlik katılım formu yayınlanmıştır: https://tork2021.iyte.edu.tr/endustri-akademi-isbirligi-etkinligi-kayit-formu/

ToRK 2021’in son gününde ayrıca paralel bir etkinlik olarak öğrencilerin almış oldukları eğitimi uygulayabilecekleri bir yarışma düzenlenmesi planlanmaktadır.