Önemli Tarihler

  • Çalıştay düzenleme başvurusu gönderimi için son tarih : 7 Temmuz 16 Temmuz 2021
  • Doktora öğrenci ve akademik proje sunumlarına katılım başvurusu gönderimi için son tarih : 7 Temmuz 16 Temmuz 2021
  • Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı : 11 Temmuz 19 Temmuz 2021
  • ToRK 2021'e katılım için kayıtlar : 14 Haziran - 14 Temmuz 21 Temmuz 2021
  • Etkinlik tarihleri : 26-28 Temmuz 2021