Doktora Öğrenci Sunumları

Etkinliğin 2. günü olan 27 Temmuz Salı günü 15:00-17:00 arasında Doktora Öğrenci Sunumları Oturumu yapılacaktır. Bu sunumların amacı özellikle tezinin ilk aşamalarında olan doktora öğrencilerin tez konusu hakkında paylaşım yapmaları ve ilgili alanda çalışan akademisyen ve araştırmacılardan geri bildirim almalarıdır. Bu sunumlar ile robotbilim konusunda yapılan doktora çalışmaları hakkında katılımcılar bilgi sahibi olacak ve olası işbirliklerinin temelinin atılması sağlanacaktır.

Detaylı oturum programı tüm başvurular alındıktan sonra duyurulacaktır. Başvuru sayısına göre paralel oturumlar düzenlenebilir. Kısa sunum içeriğinde tez konusu, çalışma alanında dünyadaki mevcut durum ve tez ile çözülmesi planlanan problem(ler) ile çözüm yöntemi önerisinin 4-5 sunum sayfasında özetlenmesi beklenmektedir. Sunumlar sonrasında konu katılımcılar arasında tartışmaya açılacaktır.

Doktora Öğrenci Sunumları Oturumunu İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özuysal koordine etmektedir. Doktora tezinin ilk aşamalarında olan öğrencilerin aşağıdaki detayları son katılım tarihine kadar mustafaozuysal@iyte.edu.tr ve tork2021@iyte.edu.tr adreslerine e-posta ile göndermesi gerekmektedir:

Doktora Öğrencisinin

Adı-Soyadı:

Üniversitesi:

Bölümü:

Danışman (ve varsa eş-danışman) adı:

Tez konusu:

Tez Öneri Savunma Sınavına girdiniz mi?

(Varsa) Tezi destekleyen kuruluş(lar):

Akademik Proje Sunumları

Etkinliğin 3. günü olan 28 Temmuz Çarşamba günü 09:00 – 10:30 arasında Akademik Proje Sunumları Oturumu yapılacaktır. Bu sunumların amacı üniversitelerimizde yürütülen TÜBİTAK, AB, v.s. destekli projeler ile ilgili paylaşım yapılması, ilgili alanlarda çalışan katılımcılar ile tartışma ortamı oluşturulması ve olası işbirliklerinin temelinin atılmasıdır. Sunumlara üniversite mensuplarının yanı sıra özel sektör temsilcileri de katılacak olup bu otumun hemen sonrasında Sektör Panelleri ve Üniversite-Akademi İşbirliği Etkinliği düzenlenecektir.

Detaylı oturum programı tüm başvurular alındıktan sonra duyurulacaktır. Başvuru sayısına göre paralel oturumlar düzenlenebilir. Kısa sunum içeriğinde proje konusu, çalışma alanında dünyadaki mevcut durum, proje ile çözülmesi planlanan problem(ler) ile çözüm yöntemi ve projenin mevcut durumunun 4-5 sunum sayfasında özetlenmesi beklenmektedir. Sunumlar sonrasında konu katılımcılar arasında tartışmaya açılacaktır.

Akademik Proje Sunumları Oturumunda sunum yapmak isteyen akademisyenlerin aşağıdaki detayları son katılım tarihine kadar tork2021@iyte.edu.tr adreslerine e-posta ile göndermesi gerekmektedir:

Proje Adı:

Proje Destek Kuruluşu ve Numarası:

Yürütücü/Katılımcı Üniversite(ler) ve Bölüm(leri):

Sunum Yapacak Araştırmacı(lar):

Proje Özeti (azami 200 kelime):

Proje Görseli (min 600 x 600 piksel)